« Úvod | :D »

čtenářák-Alois Jirásek- Psohlavci


Jihozápadní hranice naší vlasti tvoří lesy. Cesty přes tyto lesy střežili Chodové. Byl to svobodný lid, který podléhal jenom králi. Střediskem Chodska byly Domažlice. Tam měli Chodové svůj hrad, v němž střežili svůj prapor, pečeť privilegia, kterou jim udělili čeští králové. Ale po bitvě na Bílé hoře bylo Chodsko prodáno panu Lamingrovi, svobodnému pánu z Albenzeuthu. Pokládal všechny Chody za poddané a za lidi, co budou pro něho jenom pracovat. Chodové se s tímto však nechtěli smířit a domáhali se práva až u císařského dvora ve Vídni a u soudu v Praze. Ale nikde nepochodili. Laminger svým vlivem zmařil všechny jejich úsilí. Chodové vyslali i deputaci do Vídně a do Prahy, kde však místo vyšetřování vyslance uvěznili. Část se jich vrátila domů, ale Kozinu a jeho dva přátelé si tam nechali. Když jeden z nich zemřel, rozhodli se, že jeden z nich bude oběšen. Laminger si vymohl, aby byl oběšen Kozina. Při popravě Kozina vyzval Lamingera do roka a do dne na Boží soud. Do roka a do dne Lamingera ranila mrtvice, právě když se na své hostině posmíval Kozinovi:


„Ó, Kozino, špatný proroku!
Rok tu, ty tam a já dosud tu


12.10.2007 13:16:57 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se