« Úvod | :D »

referát-Mistr Jan Hus


Paní učitelko, spolužáci, připravila jsem si pro vás referát o životě
a díle Jana Husa. Osobu Jana Husa můžeme nazvat českým náboženským
myslitelem, kazatelem a reformátorem.Narodil se asi v roce 1371 v Husinci u Prachatic a zemřel 6.7.1415
v Kostnici. Učení Jana Husa dalo vzniknout jednak husitskému hnutí,
snaze o obrodu tehdejší katolické církve a také je spojováno se vznikem německé
reformace v čele s Martinem Lutherem.Z dětství Jana Husa nejsou známi žedné podložené informace. Víme
jen to, že od počátku 90. let 14. století studoval Hus na pražské
univerzitě a zde roku 1396 získal titul mistra svobodných umění. V roce
1398začal sám přednášet, nechal se vysvětit na kněze a zapsal se k dalšímu
studiu na teologické fakultě.Do podvědomí veřejnosti se začal dostávat od roku 1402, kdy začal kázat
v Betlémské kapli.. Svým kázáním zaujal nejen prostý lid, ale i lidi
z královského dvora. Hus kritizoval nešvary tehdejší církve, což
tehdy samozřejmě nebylo dovoleno.Husovy názory byly částečně ovlivněny učením náboženského reformátora
Jana Milíče z Kroměříže,V této době je Hus již vyzrálým řečníkem a myslitelem, z filozofického
hlediska je Jan Hus považován za realistu.Mezi jeho počáteční stoupence patřili mimo jiné pražský arcibiskup
Zbyněk Zajíc, král Václav IV a především pak královna. V roce 1408
dochází však k zásadnímu obratu. Pražský arcibiskup se postavil
proti učení reformátora Jana Viklefa, jehož velkým stoupencem byl i Jan
Hus. Dohází ke sporům na univerzitě , čeští mistři a studenti se
Viklefoava učení nechtějí vzdát. Vliv německých mistrů je zmenšen
Dekretem kutnohorským a Jan Hus se stává rektorem univerzity. Spor o učení
Jana Viklefa pokračuje, roku 1410 nechal arcibiskup spálit Viklefovy spisy a
na Jana Husa uvrhl klatbu Hus přesto pokračuje ve svých kázáních a dál hájí
učení Viklefa. Hus je prohlášen za kacíře a má zakázáno kázat v pražských
kostelech. Toto rozhodnutí vyvolalo první vlny odporu mezi lidmi.. V roce
1412 přichází ona známá kritika prodávání odpustků a tím si proti sobě
pobouřil Jan Hus i krále Václav IV, který měl z prodeje odpustků sám
značný zisk. Na podzim roku 1412, po napadení Betlémské kaple Husovými odpůrci,
odchází Hus z Prahy do jižních Čech na Kozí Hrádek a později na
Krakovec.V této době, při pobytu na venkově, vznikají Husova nejvýznamnější
díla: Knížky o svatokupectví, O šesti bludiech, O církvi, O poznání
cesty pravé ke spasení neboli Dcerka, Postila, tj. výklad svatých čtení
nedělních. Velký význam v Husově tvorbě má také zavedení
diakritických znamének v českém pravopise tzv. nabodeníček. Těmito
nabodeníčky nahradil spřežky, které známe dnes např. z polštiny.Dokud žil Hus v Čechách, žádné nebezpečí mu prakticky nehrozilo,
neboť i nadále byl pod ochranou krále.Německý král Zikmund svolává ale v Kostnici sněm, který má vyřešit
tzv. trojpapežství v tehdejší církvi a pozvání Jana Husa je jedním
z ústupků, které mají vést ke zdárnému konci koncilu. Hus dostal
sice od Zikmunda průvodní glejt, který mu měl zaučit bezpečnou cestu do
Kostnice, nezaručoval mu už ale bezpečnost na církevní půdě. Zde podléhal
církevnímu právu, podle kterého byl již předem odsouzen. Přesto se ale do
Kostnice vypravil a zde byl samozřejmě zatčen a zažalován. Ještě ve vězení
schválil svou autoritou přijímání pod obojí, díky tomu se stal kalich
symbolem husitského hnutí. Hus věděl, že jako kněz-kacíř nemá žádnou
šanci. Bud´ odvolá a bude do smrti žalářován a nebo zůstane věrný svému
přesvědčení a bude upálen. Zvolil druhou možnost. Dne 6. července 1415
byl Jan Hus upálen před hradbami Kostnice, na místě, kde byli zahrabáváni
uhynulí koně. Popel byl důkladně rozmetán a vsypán do nedalekého Rýna,
aby tak nezůstalo po Janu Husovi nic , co by jeho přívrženci mohli uctívat.
Smrt Jana Husa měla v Čechách mohutný ohlas a vliv na vznik husitského
hnutí.Poslední dny jeho života popsal ve své kronice jeden z jeho průvodců
Petr z Mladoňovic


 


zdroj: http://www.superstudent.cz/


12.10.2007 13:24:22 | stálý odkaz

Komentáře

7 komentářů:
 • 12.12. 10:56, Jamie

  no je toho dost ale chtělo by to výtah a jen to důležitý abych nekopírovala 3 strany jinak dobrý :D

 • 06.07. 23:44, Rich

  Referát se mi líbí. Možná by se tam dalo ještě něco přidat, pak by to mohl být třeba odborný slovník. Myslím si, že co se týče úcty mi v Čechách trochu chybí te národní hrdosti k památce takového člověka jakým byl vlastně Jan Hus. A takovéto články jsou aspoň sklenkou vody v horkém letím dni.

 • 06.07. 20:43, ffdgf

  kvaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 • 06.07. 11:14, aneta

  jet chak dobrý

 • 01.06. 17:11, petr

  to je fakt dobry mam codo školy

 • 07.04. 17:47, cicibobo

  fakt dk ses borec sem si jen kliknul sem a mam referat tak dk cus cicibobo

 • 15.03. 12:41, Veunka

  Dobrý alespoň mám co do školy:-D díky moc.....


přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se