« Úvod | :D »

referát-Geologie Země

Geologie Země

ÚvodTéma vývoj života na Zemi jsem si vybrala protože mě zajímá, jak na planetě bez života vznikl inteligentní tvor jako je člověk a také protože jsme toto učivo nedávno probírali a chtěla bych se o něm dozvědět více.PrekambriumZemě vznikla před 4,7 mld. let. Prekambrium trvalo asi 4 mld. let, což je přibližně 88% jejího stáří.GEOLOGICKÝ VÝVOJ:Na počátku prekambria velmi často pronikalo na povrch Země horké magma. K této zvýšené vulkanické činnosti přispívala vysoká teplota Země a přísun tepla z rozpadu radioaktivních prvků. Nejdříve vznikaly bazické a ultrabazické horniny, u kterých bylo později působením zvýšené teploty a tlaku změněno složení.Od nejstaršího prekambria vznikala postupně horstva.Vítr, voda a změny teploty horstva rozdrobovaly na ostrohranné bloky, valouny a štěrk.Tento materiál byl transportován, podobně jako dnes do nižších oblastí, pánví, kde se usazoval.Existují i horniny, které vznikaly jen v minulosti, např. Železito-křemito páskované železné rudy.FAUNA A FLÓRA:Jedny z prvních zkamenělin (prokaryotní buňky) se nachází v silicitech jižní Afriky, 3,4 mld let starých.Fosílie jsou jen několik tisícin milimetrů velké a pozorují se mikroskopem ve výbrusu. Organismy jsou podobné dnešním bakteriím. Bakterie jsou příkladem jednoduché prokariotické buňky. Z dnešních žijících organismů mají pouze bakterie a zelené řasy tento druh stavby. Prokaryota mohly absorbovat živiny přes buněčnou stěnu. Zdroj těchto živin ale nemohl být stejný jako dnes, tzn.rostlinná a živočišná pletiva. Živiny ale mohly vznikat spontánně z takových složek atmosféry a hydrosféry, jako jsou metan, amoniak, CO2. První organismy si vystačí s živinami rozpuštěnými ve vodě. Jejich přísun se ale postupně snižuje a organismy jsou nuceny si začít vyrábět vlastní potravu. Začínají využívat fotosyntézu. První takové organismy se objevují před 3 mld. let. Jsou to modrozelené řasy, jejichž životní činností vznikají stromatolity. Stromatolity jsou kopky zvrstvených hornin, které se nachází v mělké vodě.První mnohobuněčné organismy se objevují asi před 1mld. let. Mezi výskytem prvních a vývojově pokročilých mnohobuněčných organismů uběhne 300 milionů let. Před 680 miliony let se totiž objevují v dnešním Ediakarském pohoří v jižní Austrálii skupiny organismů s měkkým tělem. Za původce těchto fosílií jsou považovány medůzy, červi, mořské houby apod.PrvohoryKambrium (545-500 mil.let)Život v moři a neobydlená Země. Kambrium se vyznačuje početnými výskyty fosilních živočichů se schránkami. Na Zemi se nachází mohutný kontinent Godwana a několik menších bloků. Většina ze současných pobřežních horstev dosud neexistuje.GEOLOGICKÝ VÝVOJ:Některé ze starých prekambrických štítů tvoří kontinent Godwanu, který pravděpodobně leží mezi rovníkem a jižním pólem. Další staré bloky: tj. Kanadský štít, baltický štít, sibiřský štít, čínský štít a kazachstánský blok byly navzájem odděleny oceánem.FAUNA A FLÓRA:Nejdůležitější a nejběžnější skupinou kambria jsou trilobiti. Tvoří asi 60% všech živočichů na mořském dně. Hojní jsou i archeocyáti, ramenonožci, stromatoliti.Mezi měkkýši se jako první objevují přílipkovci, dále plži a mlži, hyoliti, graptoliti, a na konci kambria také hlavonožci. Vzácně se vyskytují ostnokožci. V moři dosud chybí mechovky a korály. Suchozemský život téměř jistě není vyvinut. Pro organismus smrtelné ultrafialové záření ještě ozónová vrstva nezachycuje.NEJZNÁMĚJŠÍ LOKALITY :Kanada, Jince a Skryje v Čechách, Antarktida.


12.10.2007 13:26:05 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se