« Úvod | :D »

referát-Klonování


Abychom porozuměli, co to vlastně klonování je, musíme znát
význam níže uvedených pojmů.
 
Klon = skupina buněk geneticky zcela totožných a
vzniklých dělením z jedné buňky ( resp. organismu)
Klonování = množení buněk či zárodků, ale také
úseků dědičné informace (genů), jímž se získá populace identického
složení (charakteru, vlastností) jako byl výchozí materiál
DNA = zkr. deoxyribonukleová kyselina. Druh nukleové
kyseliny, která je základem dědičné informace. Je tvořena dvěma dlouhými
řetězci navzájem spirálovitě obtočenými, jejichž základními kameny
jsou nukleotidy lišící se přítomností čtyř různých bazí, jejichž
jedinečné seskupení v řetezci je podkladem informace v DNA (adenin-A,
thymin-T, cytosin-C, guanin-G)
Plazmidy = kruhové DNA, vytvářejí jakýsi dodatek
genetické informace bakterie. Jsou relativně malé a uvnitř bakterie se dobře
množí. A právě tyto vlastnosti jsou pro klonování kusů DNA a genů klíčové.
Pokud zařídíte, aby se kus DNA nebo gen, který chcete naklonovat, stal součástí
plazmidu, můžete ho vnést do bakterie a ta vám tento gen namnoží. Plazmid
tak slouží jako nosič, tzv. vektor, klonované DNA. Po namnožení v
bakteriích už stačí jen plazmid z bakterií opěr získat. Plazmid s DNA,
kterou chcete naklonovat se nazývá rekombinantní DNA.
Replikace = proces zdvojení DNA
 
Klonovat můžeme například DNA. Cizorodá DNA se vloží in
vitro
ve zkumavce do tzv. vektoru, kruhové DNA odvozené od plazmidu nebo
bakteriofága. Tím se vytvoří rekombinantní DNA. Ta je vnesena do
hostitelské buňky. Cizorodá DNA se v buňce replikuje (pomnožuje) jako
součást vektoru. Rekombinantní DNA pomnožená v dostatečném množství
může být izolována a cizorodá DNA může být v případě potřeby vyštěpena
a oddělena. Tímto se získá velké množství kopií původní DNA. Pokud
jsme do vhodného vektoru vložili celý gen, je možné přimět hostitelskou
buňku, aby produkovala protein, který tento gen kóduje. Pak se říká, že
klonujete protein.
Klonovat můžeme i hostitelské buňky, zmíněné v předchozím
odstavci. Cílem je získat populaci buněk, které mají naprosto shodné
vlastnosti, jsou tedy kopií jediné původní buňky.Již několik let se používá klonování na úrovni embryí,
kdy se embryo, tvořené několika buňkami, mechanicky rozdělí na několik částí,
které se pak samostatně vyvíjejí. Zřejmě podobným způsobem vznikají i
jednovaječná dvojčata.


12.10.2007 13:30:56 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se