« Úvod | :D »

referát-rozmnožování


 • nepohlavní
  • čím složitější živočich, tím složitější

  • na principu mitotického dělení

  • u jednobuněčných organismů je to základní
   rozmnožovací mechanismus • pučení ? žahavci,
  živočišné houby (vnitřní pupen = gemule) • partenogeneze ? členovci, bezobratlí
  • vývoj z neoplozených vajíček

  • takto se rozmnožuje 10% živočichů

  • příklad: mšice, včely • polyembrionye ? rozpad embrya
  • savci ? pásovec (vývojově primitivní)

  • jeden zárodek se rozpadne na 6 - 9 částí

  • někteří hmyzí paraziti • pohlavní
  • vzájemná kombinace genů ? vlastností


  • izogamety ? morfologicky nerozlišené pohlavní
   buňky, zajišťují jen kombinaci genů


  • samčí pohlavní buňky ? malé, pohyblivé

  • samičí pohlavní buňky ? zajišťují výživu
   organismu v prvních chvílích života  • spermie

  • spermatozoidy


  • spermatofory ? uvolňovány ve shlucích
   (pavouci, hlavonožci)


  • hermafrodité

  • gonochoristé ? s pohlavní dimorfií
   ? někdy se objevuje jen v době páření


  • snaha o zahánění samooplození (i hermafrodité příjmají
   buňky od jiného organismu) • vnitřní oplození ?
  žížala, hlemýžď • proterandrie ? samčí pohlavní buňky
  dozrávají dříve
  • oplození ? vnější, vnitřní

  • páření doprovázeno složitými rituály
   (svatební tance)


  • podporují dozrávání buněk

  • některé organismy jsou schopné pářit se jen
   jednou za život
   • monoestričtí ?
    páří se jen jednou za sezónu (dlouhá březivost, nebo mírný pás
    4 období)


   • diestričtí ?

   • polyestričtí ?
    organismy s krátkou březivostí, nebo nezávislé na přírodních
    podmínkách (především tropická zvířata) ? primáti, dlouhodobě
    domestikovaná zvířata

 • fyziologie adaptace
  • utajená březivost   • při vývoji mláděte je další embryo ve
    stadiu několika buněk (vačnatci, ploutvonožci)


  • utajené oplození
   • páření probíhá v určitém období ?
    vývoj jedince až za několik týdnů (netopýři)


 • velká péče o potomstvo ? především u vyšších
  živočichů • abnormální množství potomstva ? nižší živočichové (ryby)- počítá
  se s obrovskými ztrátami


 • primární pohlavní znaky ? anatomie pohlavních
  orgánů • sekundární pohlavní znaky ? chování (rituály, teritoriální
  chování)
  • velikost (např. pavouci ? větší samici) • ontogeneze jedince
  • začíná v okamžiku oplození ? zygota


  • živočichové se liší podle toho, kdy se
   zastaví jejich vývoj

   • monula

   • blastella


   • gastrula ? živočichové diblastica
    (ektoderm, entoderm, prvotní tělní dutina)


   • vputují buňky ? mezoderm ? druhotná
    tělní dutina
 • prvoústí ? ústa na místě blastosporu ?
  diferenciace hlavní části zárodku • druhoústí
  • anamnia = bezblaní, bez zárodečných obalů
   • bezobratlí, obratlovci až po obojživelníky
 • amniota ? plazi, ptáci, savci = blanatí  - se zárodečnými obaly: - amnion   • chorion (seróza)


   • alantois (vzličovací váčka)


  • přímý vývoj ?
   embrionální fáze (prenatální)
   • dětství

   • dospělost

   • stáří


   • smrt

  • nepřímý vývoj ? přes
   larvální stadia (mohou žít déle než dospělec)


  • organismy neprodělávají metamorfózu z larvy
   na dospělce ? jsou pohlavně vyspělé ? neotemnie  • rozmnožování člověka: sexualita pod vlivem psychiky

 • 12.10.2007 13:32:35 | stálý odkaz

  Komentáře

  0 komentářů:

  přidat komentář
  << úvod

  TXT.cz
  HLEDAT | UPOZORNIT
  Vytvořit blog | Přihlásit se