« Úvod | :D »

referát-Reproduktor


Měření reproduktoru


Zadání:
Změřte kmitočtovou závislost napětí elektrodynamického reproduktoru a z grafu vypočtěte hodnotu dolního rezonančního kmitočtu. Měření proveďte pro 2 typy reproduktoru, pro kmitočtovou oblast 30Hz – 30kHz. Naměřené hodnoty zpracujte graficky na semi-logaritmický papír. Vstupní napětí udržujte konstantní tak velké, aby jste sluchem mohli kontrolovat reproduktor, ale neobtěžovali okolí. Teoreticky zpracujte pohyb vodiče v magnetickém poli a princip elektrodynamického měniče.Teoretický rozbor
Pohyb vodiče v magnetickém poli
Po dvou rovnoběžných, na jednom konci vodivě spojených vodičích se pohybuje vodič délky l. Dva rovnoběžné vodiče s vodičem délky l tvoří smyčku. Kolmo k rovině této smyčky je stálé magnetické pole s magnetickou indukcí B.
     Ke stanovení pohybováho indukovaného napětí použijeme indukční zákon a jeho zápis v obecném tvaru:
                              
            Jsou-li  směry veličin, tzn. Magnetické indukce B, délky pohybujícího se vodiče l a rychlosti v, navzájem kolmé, pak indukovaného u a směr indukovaného proudu i  stanovíme pravidlem pravé ruky.
       Napětí se v elektrických obvodech indukuje dvěma způsoby:
1. Časovou změnou  magnetického toku spřaženého s uzavřenou smyčkou
2. Pohybem vodiče v magnetickém poli


 Elektrodynamický reproduktor:
Soustava elektrodynamického reproduktoru je znázorněna v řezu na obrázku.
  Vyzařování zvukové energie se provádí membránou, která je poháněna kmitací cívkou. Cívka, navinutá na válečkovém formeru, je ve stejnorodém poli permanentního magnetu. Cívka se pohybuje vlivem vzájemných silových účinků pole permanentního magnetu a budícího proudu ve vodiči cívky. Tím se rozechvěje membrána, která vybudí zvukové vlnění v okolním prostředí.


 Seznam použitých přístrojů:  nf generátor, odporová dekáda, reproduktory 4W, 8W, 2x mikrovoltmetrZávěr: Měření proběhlo bez komplikací.


12.10.2007 13:34:30 | stálý odkaz

Komentáře

0 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se