« Úvod | :D »

referát-Jaderné elektrárny


Dějiny lidstva jsou spojeny s dějinami využití energie. V současné době,
kdy se silně snižují zdroje klasických energií , je nutno využít energie
ukryté ve hmotě - to znamená využití štěpení jádra atomu.
Historie JE - Tlakovodní jaderný reaktor
byl vyvinut americkou firmou Westinghause před čtyřmi desítkami let. První
generace tlakovodních reaktorů se začala komerčně používat v roce 1961.
Tlakovodní reaktory byly nadále vyvíjeny a dnes se běžně používají
reaktory o výkonu až 1300 MW.
Princip tlakovodních jaderných elektráren - V reaktoru vzniká
teplo při štěpení jader uranu 235, obsažených v jaderném palivu .Toto
teplo je z reaktoru odváděno vodou , která reaktorem protéká a ochlazuje
jeho aktivní zónu.Vysoký tlak , jež v reaktoru a v celém primárním okruhu
panuje , zabraňuje vodě ve varu (odtud název tlakovodní reaktor). Z reaktoru
proudí ohřátá voda do tepelného výměníku - parogenerátoru - kde svoji
tepelnou energii předává vodě cirkulující v odděleném sekundárním
okruhu.Tlak vody v tomto okruhu je nižší než v okruhu primárním a voda v
parogenerátoru se tudíž může přeměnit v páru o vysokém tlaku a teplotě.Pára
z parogenerátoru proudí do turbíny , kterou roztáčí působením na její
lopatky. K přeměně pohybové energie na energii elektrickou dochází v
generátoru , jehož rotor roztáčí právě turbína.Pára je z turbíny
odváděna do kondenzátorů , kde se sráží na vodu (kondenzuje).Chlazení
kondenzátorů,v nichž je páře odnímána její již nevyužitelná energie ,
zajišťuje tření tzv.chladící okruh elektrárny.Jeho nejznámější část
tvoří mohutné chladící věže , které nenajdeme pouze u elektrárny , zde
lze vodu z chladícího okruhu ochlazovat v moři nebo velké řece.Voda kondenzátoru
je vedena zpět do parogenerátoru , kde se znovu změní v páru a proudí
znovu do turbíny.Tím se cyklus vody a páry v sekundárním okruhu uzavírá.
Výhody jaderných elektráren - Výhoda jaderných elektráren
je, že nevypouštějí do ovzduší škodlivé látky jako oxid siřičitý,oxidy
dusíku,popílek, těžké kovy nebo oxid uhličitý.
Nevýhody jaderných elektráren - Nevýhodou jaderných
elektráren je velká finanční nákladnost a doba likvidace jaderného odpadu.
Jaderné elektrárny v ČR - V České Republice máme dvě
jaderné elektrárny, jadernou elektrárnu Dukovany a jadernou elektrárnu
Temelín.
JE Dukovany - uvedena na plný výkon roku 1987, dodává do
rozvodné elektrické sítě každoročně více než 12 miliard kilowatthodin
elektrické energie. Znamená to, že každá pátá žárovka v ČR spotřebovává
energii z této elektrárny.
JE Temelín - O výstavbě JE Temelín bylo rozhodnuto v roce
1980.O tom, že ze čtyř plánovaných bloků, by měli být v elektrárně
Temelín dokončeny pouze první dva rozhodla již porevoluční federální
vláda v roce 1990. Ale roce 1993 schválila česká vláda definitivní
dostavbu všech čtyř bloků Temelína. Dostavba JE Temelín nadále pokračuje.Čerpala jsem z knihy JE Temelín a JE Dukovany.


12.10.2007 13:42:09 | stálý odkaz

Komentáře

2 komentářů:

přidat komentář
<< úvod

TXT.cz
HLEDAT | UPOZORNIT
Vytvořit blog | Přihlásit se